Home      Fotos     Strecke

 

Sponsoren:

 
 

 

Ergebnisse aus den Vorjahren 2013   2014   2015    2016

 

alles ohne Gewähr, Fehler bitte melden!

26.04.2017

 

10.05.2017

Name Klasse Zeit

Ø

Kunz Alberto   TTÜ40  21,50 46,33
Quitzow Bernd   TTÜ40  22,28 44,70
Blasczyk Michael   TTÜ40  22,43 44,40
Graben Michael   TTÜ40  22,46 44,35
Walther Tom   TTU40  22,49 44,29
Pfeil Michael   TTÜ40  22,52 44,23
Wallenborn Jochen   TTU40  22,58 44,11
Ronig Andreas   TTU40  23,02 43,27
Meyer Michael   TTÜ40  23,07 43,17
Klein Karsten   RRU40  23,08 43,15
Mikus Stefan   TTU40  23,48 42,42
Gisart Sebastian   TTU40  23,52 42,35
Meyer Janine   TTU40  23,55 42,29
Unger Jochen   TTÜ40  24,03 41,45
Buxbaum Detlef   TTÜ40  24,07 41,38
Fischer Björn   RRÜ40  24,11 41,31
Böckelmann Peter   RRU40  24,52 40,62
Reichhardt Jens   RRU40  24,55 40,57
Fischer Marcel   TTÜ40  24,57 40,54
Siebert Armin   TTÜ40  25,17 39,57
Tesch Tobias   RRU40  25,24 39,46
Kremer Alex   TTU40  25,26 39,43
Kalisch Michael   TTÜ40  25,26 39,43
Van de Loo   RRU40  25,27 39,41
Boda Thomas   RRU40  25,34 39,31
Hoff Sebastian   RRU40  25,44 39,15
Vitz Daniel   RRU40  26,12 38,13
Cupan Mirko   RRÜ40  26,32 37,84
Preuss Simon   RRÜ40  26,59 37,46
Fischer Lars   RRU40  27,12 36,73
Müller Harald   TTÜ40  28,06 35,50
Minten Barbara   TTÜ40  28,10 35,44
Meyer Klaus   RRÜ60  28,16 35,37
Pierson Sandra   TTÜ40  29,10 34,23
Schöps Patrick   TTU40  29,23 34,07
Schäfer Wolfgang   TTÜ40  29,30 33,99
Rick Melanie   RRU40  30,23 32,95
Hildebrandt Andreas   RRÜ40  30,49 32,67
Musiol Wendelin   TTÜ40  31,50 31,62
Peter König TT60 32,50 30,65
Löffler Günther   RRÜ60  32,54 30,61
Schlesinger Alex   RRÜ40  32,57 30,58
Schlesinger Ines   RRU40  34,08 29,23

sehr schöne Fotos von Hans Werner Vits in der Dropbox

 

Name Klasse Zeit Ø
thomas cristian   21,29 46,78
happel simon   21,37 46,61
wallenborn jochen   21,43 46,48
blasczyk michael   21,51 46,30
pfeil michael   21,52 46,28
meyer michael   21,54 46,24
quitzow bernd   22,03 45,21
graben michael   22,15 44,97
walter tom   22,15 44,97
sorge julian   22,38 44,50
augustinski bernd   22,45 44,37
gisart sebastian   22,53 44,21
rundio michael   23,09 43,14
unger jochen   23,11 43,10
fehlau Axel   23,11 43,10
cramer eric   23,12 43,08
buxbaum detlef   23,16 43,01
esser andreas   23,19 42,95
fischer jan   23,23 42,88
heyer sascha   23,3 42,75
mikus stefan   23,30 42,75
estler b.   23,35 42,66
over bernd   23,40 42,56
meyer janine   23,48 42,42
reichhardt jens   23,56 42,28
fischer marcel   24,10 41,33
kremer alex   24,26 41,06
nuhr peter   24,30 40,99
boda thomas   24,30 40,99
van de loo robin   24,44 40,75
mertens guido   24,45 40,74
prede robert   24,49 40,67
werheit kurt   25,06 39,74
wollweber andreas   25,16 39,59
hoff sebastian   25,21 39,51
höher nobert   25,38 39,24
diehl britta   25,43 39,17
wester bernd   25,44 39,15
preuss simon   25,59 38,92
cupan mirko   26,13 38,12
gossen fabian   26,13 38,12
erbeck jens   26,24 37,96
vieren ralf   26,40 37,73
meyer klaus   26,53 37,54
schöckmaier theresa   27,08 36,78
müller harald    27,11 36,74
cornelius lara   27,30 36,48
schäfer wolfgang   27,39 36,36
vitz daniel   28,16 35,37
pierson sandra   28,42 35,05
vieren oliver   29,09 34,24
musiol wendelin   29,16 34,16
könig peter   29,30 33,99
fricke bettina   30,15 33,03
löffler günther   31,30 31,82
stautz volker      
vitz hans werner      
wolf jonas      
schindler georg.    defekt   
schmidt michael      
kalisch michael      
kaufmann paul      
 

31.05.2017
Name Klasse Zeit Ø
Kunz Alberto   TTÜ40  20,50 48,59
Happel Simon   TTU40  21,06 47,29
Koopmann Holger   TTÜ40  21,14 47,11
Quitzow Bernd  TTÜ40  21,25 46,87
Weifenbach Alex   TTU40  21,36 46,63
Mlnickel Marco   TTU40  21,38 46,59
Rundio Michael   TTU40  21,40 46,54
Meyer Michael   TTÜ40  21,42 46,50
Pfeil Michael   TTÜ40  21,43 46,48
Blasczyk Michael   TTÜ40  21,44 46,46
Rausch Anton   TTÜ40  21,56 46,20
Graben Michael   TTÜ40  22,14 44,99
Klein Karsten   RRU40  22,25 44,76
Buxbaum Detlef   TTÜ40  22,55 44,17
Mikus Stefan   TTU40  23,01 43,29
Preuss Simon   RRÜ40  23,02 43,27
Gisart Sebastian   RRU40  23,09 43,14
Caponera Andre   TTÜ40  23,12 43,08
Reichhardt Jens   TTU40  23,25 42,84
Meyer Janine   TTU40  23,27 42,80
Cramer Eric   TTU40  23,31 42,73
Espendiller Frank   TTÜ40  23,33 42,69
Esser Andreas   TTÜ40  23,38 42,60
Mertens Guido   TTÜ40  23,41 42,55
Siebert Armin   TTÜ40  23,43 42,51
Nuhr Peter   TTU40  23,57 42,26
Zoschke Michael   RRU40  24,12 41,29
Kremer Alex   TTU40  24,16 41,23
Höer Nobert   TTÜ40  24,29 41,00
Kalisch Michael   TTÜ40  24,32 40,95
Wollmann Sen   TTU40  24,34 40,92
Tesch Tobias   RRU40  24,36 40,89
Bredol Peter   TTU40  24,46 40,72
Bosbach Stefan   RRÜ40  24,46 40,72
Booda Thomas   RRU40  24,53 40,60
Gottwald Daniel   TTÜ40  25,01 39,82
Peters Christian   RRÜ40  25,06 39,74
Schumacher Götz   TTÜ40  25,13 39,63
Kaufmann Paul   TTU40  25,21 39,51
Proff Andreas   TTÜ40  25,35 39,29
Minten Barbara   TTÜ40  25,37 39,26
Wierig Thomas   TTÜ40  26,01 38,29
Klumpe Torsten   RRÜ40  26,13 38,12
Wollweber   RRÜ40  26,14 38,10
Erbeck Jens   RRÜ40  26,16 38,07
Wolff Jonas   RRU40  26,18 38,04
Fischer Lars   RRU40  26,21 38,00
Müler Harald   TTÜ40  26,26 37,93
Hözschold Rainer   TTÜ40  26,26 37,93
Willper Katja   RRU40  26,45 37,66
Illger Henrik   RRU40  26,59 37,46
Beerbaum Stephan   TTÜ40  27,13 36,71
Fischer Marcel   TTÜ40  27,13 36,71
Cornelius Jana   TTU40  27,13 36,71
Hoger Katrin   TTU40  27,20 36,62
Huss Klaus   TTÜ40  27,21 36,60
Meyer Klaus   RRÜ60  27,30 36,48
Hautmann Marco   TTÜ40  27,31 36,47
Schulz Mala   TTU40  27,32 36,46
Musiol Wendelin   TTÜ40  27,32 36,46
Breuer Stephan   RRÜ40  27,52 36,19
Pierson Sandra   TTÜ40  28,19 35,33
Wolff Marvin   TTU40  28,30 35,19
Kardasch Jaru   TTÜ40  29,06 34,27
Fricke Bettina   RRÜ40  29,55 33,71
Löffler Günther   RRÜ60  31,48 31,64
König Peter   TTÜ60  34,40 28,95
Hussel Claudia   RRÜ40  38,30 26,01
 

21.06.2017

Name Klasse Zeit Ø
Walter Tom   TTU40  21,01 47,41
Kunz Alberto   TTÜ40  21,08 47,25
Wallenborn Jochen   TTU40  21,46 46,41
Blasczyk Michael   TTÜ40  21,50 46,33
Quitzow Bernd   TTÜ40  21,58 46,15
Pfeil Michael   TTÜ40  22,00 45,27
Klein  Karsten   RRU40  22,20 44,86
Graben Michael   TTÜ40  22,27 44,72
Koopmann Holger   RRÜ40  22,31 44,64
Caponere Andre   TTÜ40  22,45 44,37
Gisart Sebi   RRU40  22,50 44,27
Buxbaum Detlef   TTÜ40  23,22 42,89
Zoschke   RRU40  23,33 42,69
Mertens Guido   TTÜ40  23,33 42,69
Mikus Stefan   TTU40  23,39 42,58
Fischer Jan   TTU40  23,46 42,46
Tesch Tobias   RRU40  24,11 41,31
Fischer Marcel   TTÜ40  24,12 41,29
Vandeloo Robin   TTU40  24,16 41,23
Oelmayer Tobias   TTÜ40  24,20 41,16
Werheit Kurt   TTÜ60  24,27 41,04
Weber Joscha   RRU40  24,29 41,00
Preuss Simon   RRÜ40  24,59 40,50
Lembke Mark  TTÜ40  25,13 39,63
Schumacher Götz   TTÜ40  25,15 39,60
Wollweber Andreas   TTÜ40  25,27 39,41
Hoff Sebi   RRU40  25,29 39,38
Vits Daniel   RRU40  25,32 39,34
Booda Thomas   RRU40  25,35 39,29
Fischer Lars   TTU40  25,43 39,17
Vieren Rolf   RRÜ40  25,46 39,12
Kalisch Michael   TTÜ4ß  25,52 39,03
Falkenberg Cecilia   RRU40  26,13 38,12
Tesch Nobert   TTÜ40  26,14 38,10
Minten Barbara   TTÜ40  26,21 38,00
Wierig Chris   TTU40  26,22 37,99
Birkelbach Albrecht   TTÜ40  24,36 40,89
Müller Harald   TTÜ40  26,51 37,57
Musiol Wendelin   TTÜ40  27,30 36,48
Meyer Klaus   RRÜ60  27,36 36,40
Schöps Pätrick   TTU40  28,09 35,46
Hagen Katrin   TTU40  28,11 35,43
Pierson Sandra   TTÜ40  28,52 34,92
Wierig Thomas   TTÜ40  29,15 34,17
Nur Maria   TTU40  30,21 32,97
König Peter   TTÜ60  30,22 32,96
Reichhardt Thorsten   RRU60  31,00 32,13
Löffler Günther   RRÜ60  31,32 31,80
Schlesinger Axel   RRÜ60  32,00 31,13

 

 

08.07.2017

Bergzeitfahren

Pfeil Michael 16:54
Meyer Michael 17:04
Meul Dimo 17:05
Esser Dirk 17:34
Eberhart Peter 17:37
Mikus Stefan 17:45
Meyer Janine 17:54
Graben Michael 18:08
Trost Günter 18:10
Dittmar Lucas 19:04
Quitzow Bernd 19:05
Kühnle Thorsten 19:30
Dietrich Jochen 20:13
Freund Manuela 20:29
Burmeister Carmen 20:57
Willöper Katja 21:56
Meyer Klaus 22:30
Breuer Stephan 22:39
Name fehlt 26:10:00

 

12.07.2017

 

Seedy Conzales   TTU40  20,39
Walther Tom   TTU40  21,32
Kunz Alberto   TTÜ40  21,38
Pfeil Michael   TTÜ40  22,09
Graben Michael   TTÜ40  22,22
Blasczyk Michael   TTÜ40  22,23
Inbery Felix   TTU40  22,51
Drechsel Lothar   TTÜ40  24,13
Mader Phil   RRU40  24,17
Oelmaier Tobias   TTÜ40  24,28
Vom Dorp Marco   TTU40  24,45
Schwederski Markus   TTÜ40  24,54
Werheit Kurt   TTÜ60  25,16
 Hoff Sebastian   RRU40  25,27
Boda Thomas   RRU40  25,44
Gerger Cuma   RRU40  26,01
Weissenfels Bernhard   RRÜ60  26,07
Mertens Guido   TTÜ40  26,14
Karwath Thomas   RRU40  26,54
Müller Harald   TTÜ40  28,26
Mader Werner   RRÜ40  30,04
Peter König TTÜ60 32,55

 

02.08.2017
Name Klasse Zeit
Speedy Conzales TTU40 20,06
Koopmann Holger TTÜ40 21,08
Thomas Cristian TTU40 21,11
Kunz Alberto TTÜ40 21,41
Graben Michael TTÜ40 21,57
Pfeil Michael TTÜ40 22,04
Blascyk Michael TTÜ40 22,06
Klein Karsten RRU40 22,51
Felau Axel TTÜ40 23,01
Gisart Sebastian RRU40 23,12
Buxbaum Detlef TTÜ40 23,17
Starke Mathias TTÜ40 23,30
König Peter TTÜ60 23,46
Kremer Alex TTU40 23,48
Schmidt Michael TTU40 23,52
Unger Jochen TTÜ40 23,53
Cramer Eric TTU40 23,53
Oelmaier Tobias TTÜ40 24,01
Tesch Tobias RRU40 24,23
Köhnle Thorsten TTÜ40 24,31
Rucci Claudio TTÜ40 24,33
Fischer Marcel TTÜ40 24,35
Gerger Cuma RRU40 24,47
Wester Bernd TTÜ40 24,47
Kalisch Michael TTÜ40 24,51
Vom Dorp Marco TTU40 25,03
Boda Thomas RRU40 25,04
Vits Daniel RRU40 25,15
Werheut Kurt TTÜ60 25,28
Preuss Simon RRü40 25,42
Pfeifer Benedigt RRU40 26,01
Team Fischer Tandem 26,20
Minten Barbara TTÜ40 26,44
Erbek Jens RRÜ40 26,47
Tesch Nobert TTÜ40 27,03
Schulz Marla RRU40 27,26
Schulte Dirk TTÜ40 27,26
Fritz Michael RRÜ40 27,44
Musiol Wendelin TTÜ40 27,50
Müller Harald TTÜ40 27,54
Niksch Julian U15 28,02
Illgen Hendrik RRU40 28,08
Küsgen Cora RRU40 28,09
Pierson Sandra TTU40 28,19
Jedhoff Barbara RRÜ40 28,30
Breuer Stephan RRU40 28,53
Schulte Moritz RRU40 28,53
Schäfer Wolfgang TTÜ40 29,12
       

 

das Zeitfahrtraining entwickelt sich immer mehr zu einer lokalen Größen, damit Heinz, Peter, Monika und ich aber auch vernünftig mit euch zusammen arbeiten, hier an der Stelle mal was Grundsätzliches:

 

- vor dem Start, bittebitte achtet darauf das ihr nicht auf der Strasse steht, ihr wisst selber das wir schwer gelitten sind bei den Autofahrer... auch beim wenden etc. bitte mehr Achtsamkeit!!!

 

- leider fahren immer mehr im Windschatten, zur Fairness und Fairplay gehört das aber nicht...

 

- beim Ziel ist es wirklich wichtig eure Nummer laut und deutlich anzusagen, bedingt anscheinend durch das Windschattenfahren kommen jetzt immer mehr in Gruppen an und dann ist es für Heinz und Monika mehr als schwierig das alles korrekt aufzunehmen...

 

- falls etwas nicht stimmt oder wir Fehler gemacht haben, sind wir bemüht diese zu korrigieren, wir sind halt auch nur Menschen 

 

lasst uns zusammen daran arbeiten, damit wir noch lange das Zeitfahrtraining op d´r Panzerstross durchführen können!!!

23.08.2017

  Name Klasse Zeit
1 Speedy Conzales  TTU40 20,17
2 Kunz Alberto  TTÜ40 21,02
3 Klein Karsten  RRU40 22,29
4 Buxbaum Detlef  TTÜ40 22,38
5 Weber Joscha  TTU40 22,48
6 Mikus Stefan  TTU40 23,12
7 Cramer Eric  TTU40 23,17
8 Starke Mathias  TTÜ40 23,24
9 Kremer Alex  TTU40 23,47
10 Meyer Janine  TTU40 23,49
11 Mader Phil  RRU40 23,57
12 Oelmaier Tobias  TTÜ40 24,00
13 Kühnle Thorsten  TTÜ40 24,12
14 Vom Dorp Marco  TTU40 24,13
15 Wester Bernd  TTÜ40 24,26
16 Viebranz Alex  RRÜ40 24,30
17 Eggen Max  TTU40 24,43
18 Birkelbach Albrecht  TTÜ40 24,57
19 Wollweber Andreas  TTÜ40 25,09
20 Gerger Cuma  RRU40 25,12
21 Boda Thomas  RRU40 25,14
22 Werheit Kurth  TTÜ60 25,24
23 Preuss Simon  RRÜ40 25,28
24 Vitz Daniel  RRU40 25,31
25 Minten Barbara  TTÜ40 26,10
26 Wolf Jonas  RRU40 26,53
27 Michels Jochen  RRU40 27,16
28 Nicksch Julian  RR Schüler 27,36
29 Müller Harald  TTÜ40 27,52
30 Musiol Wendelin  TTÜ40 28,02
31 Jedhoff Barbara  RRÜ40 28,15
32 Klein Marcus  RRÜ40 28,29
33 Mader Werner  RRÜ40 28,48
34 Eyting Noah  RRU40 28,48
35 Pierson Sandra  TTÜ40 29,01
36 Schäfer Wolfgang  RRÜ40 29,42
37 Sapora Bastian  RRU40 29,46
38 Schindler George  TTÜ40 29,49
39 Nicksch Mark  RRÜ40 31,40
40 König Peter  TTÜ60 36,00

 

13.09.2017

  Name Klasse Zeit
1 Kunz Alberto   TTÜ40  21,11
2 Simpson Bart   TTÜ40  21,45
3 Graben Michael   TTÜ40 22,11
4 Quitzow Bernd   TTÜ40 22,46
5 Weber Joscha   TTU40  22,56
6 Wallenborn Jochen   TTÜ40 23,07
7 Starke Matthias   TTÜ40 23,51
8 Boda Thomas   RRU40  24,37
9 Hoff Sebastian   RRU40  25,08
10 Kalisch Michael   TTÜ40 25,46
11 Hempel Tobias   RRÜ40  26,12
12 Musiol Wendelin   TTÜ40 27,27
13 Jedhoff Barbara   RRÜ40  30,04
14 Löffler Güter   RRÜ60  30,20
15 Reichhardt Thorsten   RRÜ60  30,26
16 Schäfer Wolfgang   TTÜ40  30,48
 

 

Datum der Siegerehrung wird noch bekanntgegeben..

Da bei den Damen keine eigene Wertung möglich war, wegen zu geringer Teilnehmerinnen, werden Janine Meyer und  Barbara Jedhoff gesondert geehrt!!!

Bis zum nächsten Johr, wenn es wieder heißt:

" Trainingsrennen o´p der Panzerstross 2018"

Gesamwertung
Name Klasse 1 2 3 4 BZ 5 6 7 8 alle
Klein Karsten   RRU40  15   15 15     15 15   75
Boda Thomas   RRU40  7 12 8 5   10 8 9 15 74
Hoff Sebastian   RRU40  5 9   7   12     12 45
Tesch Tobias   RRU40  9   9 9     10     37
Gisart Sebastian   RRU40      12 12     12     36
Vitz Daniel   RRU40  4 8   6     7 8   33
Gerger Cuma RRU40           9 9 10   28
Mader Phil RRU40           15   12   27
Reichhardt Jens   RRU40  10 15               25
Zoschke Michael   RRU40      10 10           20
Van de Loo   RRU40  8 10               18
Böckelmann Peter   RRU40  12                 12
Fischer Lars   RRU40  3   7             10
Weber Joscha   RRU40        8           8
Illger Henrik   RRU40      5       3     8
Karwath Thomas RRU40           8       8
Vieren Oliver   RRU40    7               7
Wolf Jonas  RRU40               7   7
Michels Jochen  RRU40               6   6
Willper Katja   RRU40      6             6
Pfeiffer Benedikt RRU40             6     6
Schulz Maria RRU40             5     5
Eyting Noah  RRU40               5   5
Sapora Bastian  RRU40               4   4
Falkenberg Cecilia   RRU40        4           4
Küsgen Cora RRU40             2     2
Rick Melanie   RRU40  2                 2
Schlesinger Ines   RRU40  1                 1
Schulte Moritz RRU40             1     1
                       
                       
Preuss Simon   RRÜ40  10   15 12     15 12   64
Jedhoff Barbara RRÜ40             9 10 12 31
Erbeck Jens   RRÜ40    10 7       12     29
Breuer Stephan   RRÜ40      5   15   8     28
Cupan Mirko   RRÜ40  12 12               24
Koopmann Holger   RRÜ40        15           15
Fischer Björn   RRÜ40  15                 15
Augustinski Bernd   RRÜ40    15               15
Mader Werner RRÜ40           15       15
Viebranz Alex  RRÜ40               15   15
Hempel Tobias   RRÜ40                  15 15
Bosbach Stefan   RRÜ40      12             12
Fritz Michael RRÜ40             10     10
Vieren Rolf   RRÜ40        10           10
Peters Christian   RRÜ40      10             10
Hildebrandt Andreas   RRÜ40  9                 9
Vieren Rolf   RRÜ40    9               9
Klumpe Torsten   RRÜ40      9             9
Klein Marcus  RRÜ40               9   9
Mader Werner  RRÜ40               8   8
Schlesinger Alex   RRÜ40  8                 8
Wollweber   RRÜ40      8             8
Schäfer Wolfgang  RRÜ40               7   7
Nicksch Mark  RRÜ40               6   6
Wolff Jonas   RRÜ40      6             6
Fricke Bettina   RRÜ40      4             4
Hussel Claudia   RRÜ40      3             3
                       
Meyer Klaus   RRÜ60  15 15 15 15 15         75
Löffler Günther   RRÜ60  12 12 12 10         15 61
Reichhardt Thorsten   RRU60        12         12 24
Weissenfels Bernhard RRÜ60           15       15
Schlesinger Axel   RRÜ60        9           9
                       
Mikus Stefan   TTU40  9 4 8 10 15     10   56
Walther Tom   TTU40  15 8   15   12       50
Wallenborn Jochen   TTU40  12 10   12         12 46
Speedy Gonzales TTU40           15 15 15   45
Meyer Janine   TTU40  7 1 6   12     7   33
Happel Simon   TTU40    12 15             27
Thomas Christian   TTU40    15         12     27
Vom Dorp Marco TTU40           12 7 8   27
Weber Joscha  TTU40               12 15 27
Cramer Eric   TTU40      5       8 9   22
Kremer Alex   TTU40  6   3       10     19
Gisart Sebastian   TTU40  8 7               15
Rundio Michael   TTU40    6 9             15
Inberry Felix TTU40           15       15
Weifenbach Alex   TTU40      12             12
Fischer Jan   TTU40    3   9           12
Mlnickel Marco   TTU40      10             10
Ronig Andreas   TTU40  10                 10
Schöps Patrick   TTU40  5     5           10
Sorge Julian   TTU40    9               9
Schmidt Michael TTU40             9     9
Kremer Alex  TTU40               8   8
Vandeloo Robin   TTU40